Het recht om vergeten te worden

  • Abonneren
  • Aandeel

Verwijderingsverzoek indienen bij Google Sinds het arrest uit mei is er in Nederland een aantal vonnissen gewezen tussen verschillende personen die om verwijdering verzochten bij Google.

Het spiegelbeeld, te weten personen die willen dat persoonlijke informatie niet meer vindbaar is op internet, komt inmiddels ook steeds vaker voor.

Dan moet u deze informatie ook geven. Duidelijke terugkoppeling Volgens de wet bent u verplicht om mensen terugkoppeling te geven als zij een beroep doen op hun privacyrechten. Bijvoorbeeld als u wettelijk verplicht bent iemands gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren. Klik voor meer informatie. In de privacywet, de AVG, staat een aantal situaties waarin het recht op vergetelheid niet geldt. Dan moet u ervoor zorgen dat u de betrokken personen op een andere manier de vereiste informatie geeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze sectie privacyrecht. U bent alleen het recht om vergeten te worden om die persoonsgegevens te wissen waarop een van onderstaande situaties van toepassing is.

Is uw kind 16 jaar of ouder. Want privacybescherming is een continu proces. Het doel hiervan is om meer persoonlijke gegevens te bemachtigen. Zijn mensen verplicht om hun gegevens aan u af te staan.

Corona FAQ.
  • Identiteit controleren Controleer de identiteit van de verzoeker.
  • Toch mag u voor dit doel bijna nooit een kopie van het identiteitsbewijs vragen. Maar uw klanten hebben altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken.

Arrest Hof van Justitie van 13 mei 2014 (Google/Costeja González)

Er is een wettelijke plicht om de gegevens te wissen. Het recht om vergeten te worden is in de Algemene verordening gegevensbescherming AVG in artikel 17 AVG uitgewerkt en lijkt op het eerdere recht op correctie en verwijdering uit artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp. Het Hof van Justitie benadrukt wel dat de zoekmachine doeltreffende maatregelen moet nemen die beletten of op zijn minst ernstig ontmoedigen dat de internetgebruikers in de EU via een zoekopdracht op de naam van de betrokkene toegang hebben tot de verwijderde zoekresultaten op de niet-EU-versies van de zoekmachine, Google deed dat, zoals hierboven uiteengezet, door middel van geoblocking.

Bijvoorbeeld als de organisatie wettelijk verplicht is om uw gegevens te verwerken of een bepaalde tijd te bewaren. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, met een brief of e-mail. Uw klant mag gelijktijdig zijn andere privacyrechten uitoefenen zolang hij klant bij u is, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens.

De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, het recht om vergeten te worden, maar ook zoveel mogelijk relevante metagegevens meeleveren.

Daarom moet u niet alleen de feitelijke inhoud leveren, DISH customers have reported being contacted by people who claim to be DISH representatives collecting money for special promotions or upgrades.

De advocaat had hiertegen aangevoerd dat het automatisch doorsturen naar de locatie van de gebruiker van Google Search afhankelijk is van de instellingen die de gebruiker van Google Search heeft ingevoerd! Geef bijvoorbeeld aan welke gegevens u heeft gewist en wanneer.

Wettelijk hp omen desktop media markt De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind?

Hoofdnavigatie

In dit geval weegt het individuele recht op vergetelheid van de Duitse man zwaarder dan het recht op vrijheid van informatie. Bijvoorbeeld omdat u geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking. Het Europees Hof overweegt in de uitspraak dat het recht op privacy geen absoluut recht is.

Meer informatie. Dan moet u deze gegevens alsnog verwijderen. Uw naam. Heeft u de betreffende persoonsgegevens aan andere organisaties verstrekt? Zoals de keuze tussen alle gegevens of alleen de gegevens van het afgelopen jaar.

Navigatiemenu

Bijvoorbeeld omdat u geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking. Of wilt u persoonsgegevens of zoekresultaten uit zoekmachines laten verwijderen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de situaties op een rijtje gezet waarbij een organisatie persoonsgegevens moet wissen: Niet meer nodig De organisatie heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

Ga nooit in op spam. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens?

Uw klanten kunnen bijvoorbeeld vragen v gogh museum amsterdam hun gegevens over te dragen als zij hun contract bij u stopzetten, het recht om vergeten te worden.

Of wilt u persoonsgegevens of zoekresultaten uit zoekmachines laten verwijderen. Vraagt een klant u om zijn of haar gegevens over te dragen. Het recht om vergeten te worden is sinds het Costeja-arrest vele malen voor de Nederlandse rechter uitgevochten. Zoals hiervoor al ter sprake kwam, zal bij geschillen het privacybelang van het individu in beginsel zwaarder wegen dan de economische belangen van de exploitant van de zoekmachine en het belang van internetgebruikers om toegang te krijgen tot de zoekresultaten.

Complexe verzoeken Bij complexe het recht om vergeten te worden heeft u maximaal 3 maanden de tijd.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

De rechter stelde de Spanjaard in het gelijk. Vanaf dat moment hoeft het recht om vergeten te worden alleen voor de landen in de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie uitgevoerd te worden. Mocht het recht om vergeten te worden wereldwijd worden, wordt het daarmee een stuk effectiever.

Dit artikel is ook te vinden in het dossier AVG. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom. Dan kunt u dit aan de organisatie vragen.

  • Jamel 27.11.2020 21:44

    Het recht om vergeten te worden is sinds het Costeja-arrest vele malen voor de Nederlandse rechter uitgevochten.

  • Nouria 21.11.2020 15:25

    Algemene uitzonderingen privacyrechten Daarnaast staan in de AVG enkele algemene uitzonderingen op uw privacyrechten.