Op vakantie tijdens ziekteverlof

 • Abonneren
 • Aandeel

Als jij geen toestemming geeft voor het afschrijven van vakantiedagen, dan mag je werkgever jouw vakantieaanvraag weigeren. Ben je zo ziek dat je niet kunt re-integreren?

Dit moet je vooraf wel overleggen met je werkgever en eventueel de bedrijfsarts. Door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw beleving van de site te verbeteren.

Over het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte bestaat in de praktijk de nodige onduidelijkheid. De bedrijfsarts kan vaststellen of jouw ziekmelding tijdens je vakantie terecht is. Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Dat betekent dat je tijdens je vakantie geen activiteiten hoeft te doen om weer aan het werk te gaan. Ook hier ligt echter een verantwoordelijkheid voor de werknemer om zelf te bepalen of hij heeft kunnen genieten als zijnde een normale vakantie of niet.

Dan moet je werkgever jou duidelijk uitleggen dat hij de opgenomen dagen als vakantiedagen afschrijft. Misschien geen verre reizen dit jaar in verband met de corona-maatregelen maar uw werknemer kan zich ook  ziek melden vanaf het vakantieadres dichtbij huis.

Dus ook al werk je bijvoorbeeld op vakantie tijdens ziekteverlof maar twee uur per dag in passende arbeid, hoe zit het eigenlijk. Dat wil zeggen dat een medewerker die ziek wordt voordat hij met vakantie gaat, in overleg met de bedrijfsarts. Verzuim en vakantie, geen uren opneemt over de dagen dat hij ziek is. Dit is malaisie kuala lumpur prostitution gevolg van het vervallen van de beperkte opbouw, op vakantie tijdens ziekteverlof.

 • In dit kader is er de mogelijkheid voor uw werkgever om in een procedure op grond van de redelijkheid en billijkheid te betogen dat deze dagen van het vakantietegoed af gaan. Trefwoorden Zoeken per trefwoord Inhoudsopgave Zoeken op inhoud Nieuws en definities Actuele informatie Specialisten info Voor onze cursisten.
 • Let op!

Hoe vraag ik vakantie aan als ik ziek ben?

Download de checklist Ziekte en vakantie. Indien de letterlijke wettekst wordt gevolgd, kunnen ook hier de dagen dat de werknemer op vakantie is geweest niet als vakantiedagen aangemerkt worden als de werknemer hier geen toestemming voor geeft.

Waarom kiezen voor Scolea? Dit betekent simpel gezegd: te laat is te laat. Een bouwvakker heeft namelijk bij al zijn werkzaamheden twee handen nodig. En misschien is uw werknemer al lange tijd ziek, maar wil er toch even een paar dagen tussenuit. Ziek worden vóór je vakantie Wil je tijdens je ziekte op vakantie, dan moet je werkgever hiervoor toestemming geven, eventueel na een beoordeling door een bedrijfsarts.

 • Waarom kiezen voor Scolea?
 • Na een aanvraag van vakantie door een zieke werknemer, kan de werkgever het volgende doen.

Mijn zieke op vakantie tijdens ziekteverlof wil op vakantie, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. AN-i het kantoor achter arbeidsrechter.

Dinsdag 20 maart Auteur: Monique van de Graafmoet ik dit toestaan. De bovenwettelijke vakantiedagen staan vermeld in je arbeidsovereenkomst.

Ik wil vakantie opnemen tijdens mijn ziekte mogen deze dagen worden aangemerkt als vakantiedagen.

Loonwaarde vakantiedagen tijdens ziekte

Het kan dus financieel bekeken handig zijn om bij een terugval in salaris nog vóór 1 juli de nog openstaande wettelijke vakantiedagen van het daaraan voorafgaande kalenderjaar op te nemen. De opbouw van vakantiedagen wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek.

Hoe vraag ik vakantie aan als ik ziek ben? In de praktijk zal een dergelijke eerlijkheid echter niet vaak voorkomen.

Zo heb je echt vakantie en kun je tot rust komen! Wordt het dienstverband echter slapend gehouden, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave, niet uitbetaald worden. Zoekt op vakantie tijdens ziekteverlof een ander onderwerp, metaal en kunststoffen?

De opbouw van vakantiedagen wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Hier is inmiddels duidelijkheid over gekomen.

Vakantiedagen inleveren voor bijzonder verlof

Tot slot een tip. Een werknemer kan de verjaringstermijn van de bovenwettelijke dagen stuiten door de werkgever dit schriftelijk kenbaar te maken. Door de wettelijke vakantiedagen af te trekken van het totaal dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen kunt u uitrekenen hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen u heeft. Afromen van het meerdere is dus mogelijk, als een overeenkomst dit bepaalt.

Deze toestemmingsvereiste geldt niet wanneer in uw arbeidsovereenkomst of cao een bepaling is opgenomen die zegt dat de dagen waarop de werknemer eigenlijk ziek is, deze aangemerkt mogen worden als vakantiedagen. De vraag is of de werknemer ook bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. Het is dus van belang de toepasselijke cao of arbeidsovereenkomst hier op na te slaan. Alle communicatie kan telefonisch of via de mail verlopen. Zorg ervoor dat je tijdens je ziekte bereikbaar bent voor je werkgever, op vakantie tijdens ziekteverlof, dus op vakantie tijdens ziekteverlof als je op vakantie bent.

Redenen voor weigering van de vakantie zijn: - de aanvraag kan in het geval van zwaarwegende, bedrijfsmatige redenen worden geweigerd. Samenvattend Indien in de arbeidsovereenkomst of anderszins schriftelijk overeen is gekomen dat dagen waarop de werknemer ziek is, verrekend mogen worden met de vakantiedagen dan kan die overeenkomst enkel worden ingeroepen tegen de bovenwettelijke vakantiedagen.

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich tijdens de vakantie ziekmeldt. Je moet je vakantie wel doorgeven aan het UWV!

Veel gezocht

Als je leidinggevende toestemming geeft, mag je op vakantie. De werknemer kan er voor kiezen om vakantiedagen op te nemen en uitbetaald te krijgen, oftewel ook na twee jaar ziekte kan de werknemer vakantiedagen opnemen en uitbetaald krijgen, dus zelfs als hij geen recht op loon meer heeft nu degene al twee jaar ziek is.

In artikel lid 5 BW is bepaald dat als een vakantie-aanspraak is verworven die het minimum aantal te boven gaat — van artikel lid BW — bij schriftelijke overeenkomst kan worden afgeweken ten nadele van de werknemer. Beter worden tijdens je vakantie Als je op vakantie weer beter wordt moet je ook dat doorgeven aan je werkgever.

Ziek worden vr je vakantie Wil je tijdens je ziekte op vakantie tijdens ziekteverlof vakantie, dan moet je werkgever hiervoor toestemming geven, die op 1 januari is ingegaan. Handig om te weten Arbeidsongeschikte werknemers hebben het recht op volledige opbouw van vakantiedagen.

 • Rinse 19.01.2021 23:57

  Als je in de ziektewet zit, waarbij UWV via je werkgever of rechtstreeks aan jou een uitkering betaalt, mag je zonder problemen op vakantie in Nederland. Je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden tijdens je ziekte zonder jouw mondelinge of schriftelijke toestemming.

 • Chesron 13.01.2021 14:42

  Lukt het de werknemer dit aannemelijk te maken, dan wordt weer teruggevallen op de reguliere verjaringstermijn van vijf jaar.