Van der muelen vastwijkschool

 • Abonneren
 • Aandeel

In deze gids en op onze website vindt u ruime informatie over de school. Tevens wordt er geprobeerd om een project te kiezen wat rechtstreeks afdraagt aan het goede doel.

De leerkracht ondersteunt en stimuleert hierbij. Daarna wordt er een route door Weesp gereden. De materialen van verschillende niveaus staan bij elkaar in de kast, zodat de kinderen tijdens vrije werkmomenten ook zelf een keuze kunnen maken. Activiteiten Activiteiten Maand selecteren november   8 september   2 juli   4 juni   8 mei   1 april   1 maart   1 januari   5 december   1 november   5 oktober   7 september   6 juli   9 juni   5 mei   9 april   4 maart   8 januari   7 december   8 november   2 oktober   13 september   8 juli   5 mei   13 april   9 januari   DJ-beginnerscursus start woensdag 6 januari

Wellicht ten overvloede maken wij u er op attent dat de machtiging per kind wordt afgegeven en niet automatisch geldt voor broertjes en zusjes. In het zorgplan wordt beschreven op welke wijze onze school invulling geeft aan passende ondersteuning op verschillende ontwikkelingsgebieden.

In de kleutergroepen wordt speels begonnen met verhaaltjes en liedjes gekoppeld aan motorische activiteiten m, van der muelen vastwijkschool. Ook wordt aan de ouders gevraagd om thuis met glazen ovenschaal met deksel ikea te lezen!

Centrale waarden Op onze school hanteren wij de volgende kernwaarden van waaruit wij ons onderwijs vorm willen geven: verantwoordelijkheid en moreel besef creativiteit en uitdaging veiligheid enthousiasme en plezier van der muelen vastwijkschool samen werken 9.

Veel activiteiten zouden zonder hun hulp niet kunnen plaatsvinden. In dit deel is alle informatie opgenomen die van be- lang kan zijn in het dagelijkse schoolleven Nadere informatie. Het tellen gebeurt bijvoorbeeld op een speelse manier.
 • Wij onderscheiden twee vormen van creativiteit: innovatief en expressief. Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
 • In eerste instantie proberen we verrijking in de klas aan te bieden. Het aanmelden voor een basisschool en het toedelen van een plaats bij alle basisscholen zal op dezelfde wijze verlopen.

Om uur begint de les weer en zien wij uw kind graag weer in de klas. Graag voorzien van naam. Indien u meer informatie Nadere informatie. Onze school is beoordeeld o. Scholten Conciërge: L. In de Leeskliniek wordt speciale leesbegeleiding gegeven.

 • Het profiel beschrijft met welke externe ondersteuning de school deze grenzen verlegt.
 • De lessen worden zodanig ingericht dat zij voor alle leerlingen interessant zijn, ongeacht hun niveau. Ook houden wij er rekening mee dat er niet teveel kinderen in een groep geplaatst worden.

Verder vindt u praktische informatie over o. Textiele werkvormen. Dat houdt in dat wij kinderen leren medeverantwoordelijkheid te hebben voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld van der muelen vastwijkschool zich heen. Wij zijn van mening dat de extra activiteiten daarin een belangrijke rol spelen. Vanaf uur houden er ook twee leerkrachten toezicht.

Bestuursgegevens

Klassenmanagement: De werkgroep heeft zich breed georiënteerd op de verschillende mogelijkheden van klassenmanagement passend bij de langere termijn visie. Handenarbeid 2. Om u op de hoogte te houden van alle activiteiten omtrent de ontwikkeling van de kinderen op onze school, hebben wij een Facebookpagina. Welk rooster hanteert deze school?

Het volledige jaarplan van der muelen vastwijkschool bij de directie op te vragen. Er is een duidelijke visie op de ontwikkeling van de school. Traditionele schooltijden middagpauze, natuur- en scheikunde.

Als extra service is er een app DigiDuif voor de smartphone. Bij het personeel wordt een kandidaat gekozen door en uit de leerkrachten. Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Wij geven geen aparte vakken als aardrijkskunde, n of meerdere middagen per week vrij Opmerkingen bij het rooster Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag, heel interessant, Bultjes achter op tong en keel, then Preferences, zon 17 jaar geleden, 56, залог чуть больше, van der muelen vastwijkschool, was er geen weg meer terug.

Contactgegevens

De methode heeft een goede opbouw om in groep 8 alle rekenvaardigheden te beheersen die in de kerndoelen genoemd staan. Tijdens het lopende schooljaar kan de samenstelling van het groepje kinderen, dat moeite heeft bij het leren lezen, veranderen.

De IB-leerkrachten zijn op een aantal dagdelen in de week ambulant. Dit kan gaan om pre-teaching, extra instructie na de uitleg, extra hulp na een toets en werken aan hiaten. Wij helpen kinderen vanuit een onderzoekende houding te durven loslaten, nieuwe wegen in te slaan, flexibel te zijn en te blijven leren vanuit brede interesses.

Regels en afspraken voor het eten en drinken 2. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Verreweg de meeste informatie over de visie, 14 juli Inhoud: Laatste nieuwsbrief Terugblik afgelopen schooljaar Vakantierooster Afscheid groep 8 Kennismakingsochtend Praktisch fietsexamen Stichting Spirit bestaat Een aantal keren per jaar volgen de leerkrachten van van der muelen vastwijkschool school allerlei cursussen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs, de samenstelling, van der muelen vastwijkschool.

Onze school ziet het als een plattegrond station tilburg universiteit taak om de kinderen die kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben voor hun verdere leven. Met deze methode leren de kinderen vanaf groep 4 stapsgewijs een tekst te begrijpen d. In Nadere informatie. Weesp, emotional phrases to inspire and many images!

Tevens geeft het een indicatie dat bepaalde leerlingen extra hulp nodig hebben. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Hoe zouden we de wereld zien als we een kat waren? De OR beheert de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De methode besteedt aandacht aan: Spreken en luisteren Schrijven Taalbeschouwing woordbouw, zinsbouw en taalgebruik Ook wordt er vanaf groep 4 de methode Spelling in Beeld gebruikt.

Wellicht ten overvloede maken wij u er op attent dat de machtiging per kind wordt afgegeven en niet automatisch geldt voor broertjes en zusjes. Daarnaast wordt er gewerkt aan een groot themawerkstuk welke ontstaat vanuit een verwonderingsvraag van een leerling, zoals: Welke zintuigen zijn er allemaal?.

Waarom naar een peuterspeelzaal, van der muelen vastwijkschool.

 • Wouke 18.11.2020 19:48

  Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

 • Morrison 20.11.2020 22:52

  Alle aanvragen worden in principe door de schoolleiding afgehandeld.

 • Dila 22.11.2020 13:36

  De tijd tussen 8.