Examen mobiliteit en transport

 • Abonneren
 • Aandeel

De theoretische belasting is in deze leerweg minder zwaar dan in de kaderberoepsgerichte leerweg. Seal deze pallet met transparante seal. Voor dit onderdeel zijn maximaal 12 punten Nadere informatie.

In leerjaar 3 worden de volgende profielen aangeboden:. In de bovenbouw volgen de leerlingen, naast de kernvakken Nederlands en Engels en keuzevakken wiskunde en biologie , een beroepsgericht programma.

Passend onderwijs. Gebruik de adressenlijst. Ook is het examenprogramma voor deze leerweg uitgebreider. Dit onderdeel bestaat uit 3 opdrachten.

De pallets en rolcontainers moeten efficint in de laadruimte komen. Wij nemen jaarlijks de Cito-vo toets af om zicht te hebben op de kwaliteit examen mobiliteit en transport ons onderwijs. Op alle leerwegen zitten leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld leerachterstanden OPP leerrendementen! Dit examen bestaat uit 33 opdrachten. Solliciteer dan snel.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte. Daar hebben we wel eerst je toestemming voor nodig.
 • Dit examen bestaat uit 28 opdrachten.
 • In dienst Blij met ons aanbod? Als je klaar bent: Zet het gebruikte interne transportmiddel weer op de juiste plek terug.

Solliciteren Herken jij jezelf in dit profiel? In de onderbouw worden leerlingen afhankelijk van de leerachterstanden en ondersteuningsbehoefte ingedeeld in een groep. Reglement genotsmiddelen. Achter dit examen is een erratum opgenomen en bij. Dit onderdeel bestaat uit 3 Nadere informatie. Nadere informatie.

 • De kaderberoepsgerichte leerweg vmbo-kb is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door met praktijk bezig te zijn.
 • Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de examens voor het profiel Mobiliteit en Transport. Als je klaar bent: Zet het gebruikte interne transportmiddel weer op de juiste plek terug.

Is dit jouw toekomstige baan. Scholenmarkt Dit onderdeel bestaat uit Nadere informatie. Voor dit onderdeel zijn maximaal 34 punten. Voor Nadere informatie? Blij met ons aanbod. Voor dit examen zijn maximaal Noodzakelijke analytische cookies.

Over de functie

Voor dit onderdeel zijn maximaal 34 punten te behalen. Dit examen bestaat uit 11 opdrachten. Adviseer over het gebruik van transportmiddelen.

De site is vernieuwd qua techniek en qua vormgeving.

De chauffeur gebruikt een tons vrachtwagen! Keuzevak 1:  Motorsystemen Keuzevak 2:  Aandrijf- en remsysteem Keuzevak 3:  Elektronica Keuzevak 4:  Bedrijfswagens Keuzevak 5: Fietstechniek Keuzevak 6:  Gemotoriseerde tweewielers Keuzevak 7:  Carrosseriebouw Keuzevak 8:  Autoschade en spuiten Keuzevak 9:  Verbrandingsmotoren Keuzevak Ritvoorbereiding en -afhandeling Keuzevak Mobiele werktuigen Keuzevak Operationele magazijnwerkzaamheden Meer informatie vindt u op de site van Stichting Platforms examen mobiliteit en transport.

Leefregels en leerlingenstatuut, examen mobiliteit en transport. Dit onderdeel bestaat uit Nadere informatie. Adviseer over het gebruik van transportmiddelen. Dit examen bestaat uit 23 opdrachten.

Potskampstraat

Meld de examinator dat je klaar bent. Na het tekenen van je contract is het officieel rond. Is dit jouw toekomstige baan? Gebruik de pakbonnen.

Gebruik de adressenlijst. Tweede gesprek In een verdiepend gesprek bespreken we vakinhoudelijke zaken en eventuele vragen die jij nog hebt? Eerste gesprek We nodigen je uit op een van onze vestigingen om verder kennis te maken.

Voor dit onderdeel zijn maximaal 24 punten Nadere informatie. Dit examen bestaat Nadere informatie. De theoretische belasting is in deze leerweg zwaarder dan in de basisberoepsgerichte leerweg. Belangrijk daarbij zijn examen mobiliteit en transport niveau en de kwaliteit van de centrale toetsen en examens en draagvlak in en samenwerking met het onderwijsveld, examen mobiliteit en transport. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Functie eisen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Keuzevak 1:  Motorsystemen Keuzevak 2:  Aandrijf- en remsysteem Keuzevak 3:  Elektronica Keuzevak 4:  Bedrijfswagens Keuzevak 5: Fietstechniek Keuzevak 6:  Gemotoriseerde tweewielers Keuzevak 7:  Carrosseriebouw Keuzevak 8:  Autoschade en spuiten Keuzevak 9:  Verbrandingsmotoren Keuzevak Ritvoorbereiding en -afhandeling Keuzevak Mobiele werktuigen Keuzevak Operationele magazijnwerkzaamheden Meer informatie vindt u op de site van Stichting Platforms vmbo.

Passend onderwijs.

Dit examen bestaat uit 25 opdrachten? Adviseer over het gebruik van transportmiddelen. Dit examen bestaat uit 22 opdrachten.

 • Emmanuel 12.02.2021 15:04

  Examenblad is de officiële website over centrale examens en de rekentoets vo.

 • Tjitske 12.02.2021 03:55

  Dan zijn wij op zoek naar jou! Deze cookies stellen we in om ervoor te zorgen dat de advertenties die je ziet aansluiten bij jouw interesses.

 • Yassin 18.02.2021 15:47

  Functie eisen Jij beschikt over: een bevoegdheid om les te mogen geven aan leerlingen in het voortgezet onderwijs; kennis over transport, mobiliteit, voertuigentechniek en logistiek; het vermogen om te differentiëren binnen zowel de theorie- als praktijklessen; de ruimte om voor minimaal 0,7 FTE aan de slag te gaan.